C C C C A+ A A- X

Бланки и образци

МОЛБИ ЗА ТЕГЛЕНЕ НА СУМИ ОТ ДЕТСКИ ВЛОГОВЕ

П о молбите за разрешение за извършване на действия на разпореждане с имущество на деца – чл.130, ал.3 и 4 СК, разрешение за извършване на действия на разпореждане с имущество на лица, поставени под настойничество и попечителство – чл.165, ал.4 и чл.168, ал.2 СК, разрешение за участие в доброволна делба на недееспособни – чл.35, ал.2 СК и разрешение за сключване на граждански брак от ненавършили пълнолетие лица – чл.6, ал.2 и 3 СК ще се образуват частни граждански дела. Поради това ще се събира държавна такса за образуване на дело в размер на 25 лева. Във всички случаи, когато се засягат интересите на дете, молителите ще следва да представят становище от Дирекция „Социално подпомагане” по настоящия адрес на детето. Приложени са образци на типовете молби документи:

МОЛБА ЗА ТЕГЛЕНЕ НА СУМИ ОТ ПАРИЧНИ ВЛОГОВЕ ИЛИ ЗАКРИВАНЕ НА ПАРИЧНИ ВЛОГОВЕ НА МАЛОЛЕТНО ДЕТЕ (ДО 14 Г.)

МОЛБА ЗА ТЕГЛЕНЕ НА СУМИ ОТ ПАРИЧНИ ВЛОГОВЕ ИЛИ ЗАКРИВАНЕ НА ПАРИЧНИ ВЛОГОВЕ НА НЕПЪЛНОЛЕТНО ДЕТЕ (14-18 Г.)

Дирекция „Социално подпомагане”-гр.Чирпан отговаря на следните телефони : 0416 92532, 0416 92551, 0416 92519

МОЛБА ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО (издръжка)

МОЛБА ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО (парични задължения)

МОЛБА ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО (недвижим имот)

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЛИПСА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ

МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЛИСТ

МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЗАВЕРЕН ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ

ДОКУМЕНТИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ПОДАВАНЕ В "СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯТА":

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ПРЕПИС ОТ НОТАРИАЛЕН АКТ
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ, ОТБЕЛЯЗВАНЕ ИЛИ ЗАЛИЧАВАНЕ
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЛИЦЕ
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ИМОТ
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЛИЦЕ/ИМОТ/ ЗА ПЕРИОД
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОТДАЛЕЧЕНА СПРАВКА

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация